Polska wersja English version
Sign in: Password recovery

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Jak wyświetlić linki pionowo?

Jeśli proces instalacji przeprowadziliśmy zgodnie z opisem to w kodzie naszej strony znajduje się taki fragment kodu:

<?php echo fetch_weblink(' | ', 'moja_klasa'); ?>

Widzimy tu funkcje fetch_weblink() posiadającą dwa parametry umieszczone w cudzysłowach. Pierwszy to separator oddzielający linki od siebie dowolnie wprowadzonym znakiem lub ciągiem znaków. Drugi parametr określa nam nazwę klasy CSS przypisaną do linków z systemu e-weblink.

Jeśli chcemy wyświetlić linki w pionie jako separator musimy użyć znacznika nowej linii <br />, a nasz kod powinien wyglądać tak:

<?php echo fetch_weblink('<br />', 'moja_klasa'); ?>