Polska wersja English version
Sign in: Password recovery

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Dlaczego system nie przyjmuje stron bez 'www'?

System nie przyjmuje stron bez przedrostka 'www' z powodu możliwości nabicia pustych punktów, co można sprawdzić porównując wyniki podstron dla domeny site:onet.pl oraz domeny site:www.onet.pl.

Są natomiast proste sposoby, aby w wyszukiwarce nasza strona była zaindeksowana z przedrostkiem 'www'.

Pierwszy sposób to utworzenie pliku o nazwie .htaccess (kropka na początku nazwy jest istotna) w głównym katalogu strony (tam gdzie znajduje się plik index.php) i wklejenie do niego poniższej treści:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
Rewritecond %{http_host} ^domena.pl [nc]
Rewriterule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [r=301,nc]

Należy oczywiście zastąpić domena.pl własną nazwą domeny i odczekać minimum tydzień na odświeżene wyników w wyszukiwarce Google.

Posiadając konto w Google.pl możemy łatwo przeindeksować wszystkie podstrony używając do tego Narzędzi dla webmasterów i wprowadzając adres domeny z przedrostkiem 'www'.