x Regulamin - System Wymiany Linków Reklamowych - e-Weblink!
Polska wersja English version
Zaloguj się: Odzyskiwanie hasła

Regulamin

System wymiany linków e-Weblink jest własnością firmy Xann Internet Solutions Tomasz Wieliczko z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Kopalnianej 25. NIP: 795-104-90-44 REGON: 650151247
System wymiany linków e-Weblink podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).

Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin udostępniania systemu wymiany linków e-Weblink.
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w systemie wymiany linków e-Weblink
 3. System - system wymiany linków e-Weblink.

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
  1. W systemie obowiązują następujące rodzaje kont użytkowników:
   1. Standard – bezpłatne, z limitem 500 linków, bez opcji dodatkowych
   2. Pro – płatne 30 zł netto/miesięcznie, z limitem 500 linków, 500 domen, z pełnymi opcjami dodatkowymi.
   3. Pro+ – płatne 750 zł netto/rocznie z limitem 2000 linków, 500 domen, z pełnymi opcjami dodatkowymi.
   4. ProMulti - płatne 810 zl netto/3 m-ce z limitem 5000 linków, 5000 domen, z pełnymi opcjami dodatkowymi
  2. Każde nowo zakładane konto w Systemie musi zostać zatwierdzone przez link aktywacyjny. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości użytkownik zostaje poinformowany o wstrzymaniu lub zablokowaniu konta.
  3. Aktywacja konta użytkownika - dla kont płatnych następuje po jego opłaceniu.
  4. Użytkownik Systemu nie ma prawa akceptacji żadnych umów ani ofert w imieniu firmy Xann Internet Solutions.
  5. Użytkownik nie ma prawa podawania się za firmę Xann Internet Solutions,  lub za jej przedstawiciela.
  6. Do Systemu zostają przyjęte strony internetowe z adresem domen rozpoczynającym się od przedrostka 'www'.
  7. Strony internetowe oraz linki są moderowane przez administratorów i mogą zostac usunięte z Systemu bez podania przyczyn.
  8. Strony internetowe oraz linki nie mogą zawierać treści: erotycznych, pornograficznych, nawiązujących do farmaceutyków, przeznaczonych dla osób powyżej 18 roku życia oraz ogólnie uważanych za obraźliwe i wulgarne, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających netykietę.
  9. Strony internetowe nie mogą w sposób bezpośredni i pośredni wskazywać adresów stron wymienionych w pkt 8 Postanowień ogólnych Regulaminu.
  10. Użytkownicy Systemu umieszczający linki tekstowe do stron internetowych oświadczają, że posiadają upoważnienie do reprezentowania domeny linkowanej.
  11. Za naruszenie praw autorskich przez Użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
  12. System nie ponosi odpowiedzialności za linki reklamowe podłaczone do Systemu.
  13. Kod generowany przez System musi zostać wklejony na każdą stronę WWW bez modyfikacji.
  14. Xann Internet Solutions nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania Systemu.
  15. Xann Internet Solutions nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela i przyczyn losowych.
  16. Każdy Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do statystyk.
  17. Użytkownik może w dowolnym czasie z podaniem lub bez podania przyczyny odinstalować System ze swoich stron.
  18. Opłaty za konta Pro na okres krótszy niż 12 miesięcy nie podlegają zwrotowi. Wysokość zwrotu ustalana jest w stosunku proporcjonalnym do pozostałego opłaconego okresu.
  19. Xann Internet Solutions zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.
   
 2. Punktacja i odnośniki do stron internetowych.
  1. Użytkownik za zainstalowanie systemu na swoich stronach internetowych otrzymuje odpowiednią liczbę punków.
  2. Punkty przyznawane są za zaindeksowane strony w wyszukiwarce: Google, oraz za BL z MajesticSeo i linki wychodzące.
  3. Udzielane są następujące bonusy za linki wychodzące:
   • wartość do 4: +30% punktów
   • wartość od 5 do 9: 0% punktów
   • wartość od 10: -70% punktów
  4. Bonusy w systemie przyznawane zostają za:
   • "małą stronę" dla domen głównych z site w Google od 5 do 100 oraz BL >= 1000 (+1000 pkt.)
   • unikalne IP dla domeny (+40% punktów)
   • staż domeny głównej (+30pkt. za każdy miesiąc, max. 1000pkt)
  5. Domeny, które do 30 dni od pierwszego dodania do systemu nie osiągnęły minimum 2000 BL będą miały przycinane punkty procentowo, np. dla BL=1000 przydziela się 50% punktów, dla BL=200 przydziela się 10% punktów.
  6. Maksymalna możliwa liczba punktów do otrzymania za jedną domenę to 100 tys. punktów
  7. Punkty aktualizowane są co najmniej raz w tygodniu
  8. Przydzielanie punktów na dany link następuje poprzez  ustawienie wagi od 1 do 10.
  9. Anchortext linków nie może zawierać treści opisanych w pkt I.8 Regulaminu.
  10. Linki pobierane są co 48 godzin w ilości 250 wg kolejności. Na stronie wyświetlanych jest 5 losowych linków.
  11. Każdego dnia analizy dokonują roboty weryfikujące strony, sprawdzając poprawność instalacji Systemu.
  12. W przypadku stwierdzenia, iż linki Systemu nie zostają wyświetlone na stronie, strona zostaje w Systemie zablokowana, a Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie w postaci żółtej kartki.
  13. Pięć żółtych kartek dla Użytkownika skutkuje zablokowaniem konta i domen dodanych do Systemu, bez możliwości ich ponownego dodania.
  14. Żółte kartki są widoczne tylko dla administratorów i moderatorów Systemu.
  15. Punkty pochodzące z zablokowanego konta ulegają skasowaniu.

 3.  
 4. Transfer punktów.
  1. System daje użytkownikom (posiadającym konta Pro i Pro+) możliwość transferu punktów.
  2. Xann Internet Solutions nie ponosi odpowiedzialności za transakcje handlowe dokonywane podczas transferu punktów.
  3. Xann Internet Solutions nie pobiera opłat i prowizji od przeprowadzonych transakcji między użytkownikami Systemu.
 5.  
 6. Blokowanie linków.
  1. W celu zablokowania domeny przed linkowaniem jej przez innych uzytkowników systemu należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w przewodniku FAQ pkt. I.8 pt. "Jak zablokować domenę przed linkowaniem".
  2. Opłata za zablokowanie domeny przed linkowaniem wynosi 1 kredyt na miesiąc (3 zł netto).
 7.  
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Za próby oszukania Systemu, nie właściwe jego wykorzystywanie lub działanie na szkodę Systemu konto Użytkownika zostanie zablokowane.
  2. Administratorzy Systemu mogą usunąć konto bez podania przyczyny.
  3. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
  4. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji systemowych oraz materiałów promocyjnych.
  5. Użytkownicy systemu, którzy nie zgadzają się z nowymi postanowieniami regulaminu zobowiązani są do przesłania informacji pisemnej w tej sprawie faxem (032/ 326 73 86), mailem lub pocztą pod wskazane dane adresowe do dnia 30.01.2014 r.
  6. Rozwiązanie umowy w skutek pisemnego zawiadomienia Użytkownika nastąpi niezwłocznie.
  7. Dla nowych użytkowników rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i następuje automatycznie.
  8. Xann Internet Solutions zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2014 r.